+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Testamenty

Przydatne informacje

Testament

Testament obejmuje rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Może go sporządzić wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy, nie ma testamentów wspólnych. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Testament może, ale nie musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, warto jednak sporządzić testament u notariusza, aby mieć pewność, że jest on sporządzony prawidłowo i nie budzi żadnych w wątpliwości.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia testamentu notarialnego:

 1.  dane Testatora (osoby, która chce sporządzić testament), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia, seria
  i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
 2. dane Spadkobiercy (osoby, na którą ma przejść ogół praw i obowiązków osoby zmarłej), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data i miejsce urodzenia, a w przypadku, jeśli Spadkobiercą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 3. w przypadku zapisu zwykłego lub zapisu windykacyjnego którego przedmiotem jest:
  • nieruchomość (np. działka gruntu, lokal mieszkalny) – wymagane jest podanie numeru księgi wieczystej
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej – wymagane jest okazanie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej.

Informacje o kosztach sporządzenia aktu notarialnego – Testamentu znajdziecie Państwo w zakładce Opłaty. Celem uzyskania dokładnej wyceny prosimy o kontakt z kancelarią.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch