+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Pełnomocnictwa

Przydatne informacje

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwem jest umocowanie do działania w cudzym imieniu na podstawie oświadczenia reprezentowanego.

Ze względu na możliwy zakres działania pełnomocnika możemy wyróżnić:

 1. pełnomocnictwo ogólne – zawierające umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu np. reprezentowania przed urzędami, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami fizycznymi
  i prawnymi. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie,
 2. pełnomocnictwo rodzajowe – zawierające umocowanie do dokonywania określonego rodzaju czynności np. do zawierania z imieniu mocodawcy umów o pracę, czy umów najmu,
 3. pełnomocnictwo szczególne – do dokonania konkretnej czynności prawnej np. zawarcia umowy sprzedaży/darowizny nieruchomości, czy do złożenia oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku.

U notariusza możemy sporządzić pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwo, na którym notariusz poświadczy nasz podpis.

 1. pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego – jest wymagane do działania przy czynnościach, dla których ustawa wymaga formy aktu notarialnego, m.in. sprawy związane z obrotem nieruchomościami np. umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowa dożywocia nieruchomości, umowa o podział majątku wspólnego.
 2. pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym – jest wymagane przy czynnościach, dla których ustawa wymaga formy z notarialnie poświadczonym popisem np. do podpisania umowy zbycia udziałów w spółce z o.o., umowy zbycia przedsiębiorstwa.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia pełnomocnictwa:

 1. dane Mocodawcy (osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa), to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli Mocodawcą ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. dane Pełnomocnika lub Pełnomocników, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania,
 3. zakres pełnomocnictwa – do czego Pełnomocnik ma zostać upoważniony (w jakich sprawach będzie mógł reprezentować Mocodawcę)

Obecność pełnomocnika przy udzieleniu pełnomocnictwa nie jest konieczna.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch