+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Akty poświadczenia dziedziczenia

Przydatne informacje

Akt poświadczenia dziedziczenia

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba lub osoby są spadkobiercą, jest to akt, który potwierdza prawa do spadku. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób zainteresowanych, to jest osób które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi
i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Po spisaniu protokołu dziedziczenia notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli nie ma wątpliwości co do istnienia jurysdykcji krajowej, treści właściwego prawa obcego, osoby spadkobiercy
i wysokości udziałów w spadku.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 1. odpis skrócony aktu zgonu Spadkodawcy, oraz dane Spadkodawcy,
  w szczególności ostatnie miejsce pobytu zmarłego,
 2. dane spadkobierców: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania,
 3. zaświadczenie/informacja o numerze PESEL Spadkodawcy (z urzędu miejskiego/gminy) lub dowód osobisty Spadkodawcy z obciętym rogiem, z którego wynika numer PESEL,
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa pozostającego przy życiu małżonka zmarłego,
 5. odpis skrócony aktu urodzenia Spadkobiercy lub odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku Spadkobiercy, który po zawarciu związku małżeńskiego zmienił nazwisko,
 6. testament lub testamenty pozostawione przez Spadkodawcę, jeżeli były sporządzone,
 7. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę zrzeczenia się dziedziczenia zawartą przez Spadkobiercę z przyszłym Spadkodawcą – jeśli była zawarta.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch