+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

Umowy sprzedaży

Przydatne informacje

Umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. W polskim prawie sprzedaż nieruchomości zawsze musi zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Akt ten może zostać poprzedzony umową przedwstępną w formie aktu notarialnego lub zwykłej formie pisemnej. Warto pamiętać, że własność nieruchomości przechodzi ze sprzedającego na kupującego w momencie podpisania umowy sprzedaży.
W akcie notarialnym będą ustalone takie kwestie, jak m.in. przedmiot umowy (lokal mieszkalny/użytkowy, działka gruntu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo użytkowania wieczystego), cena, termin i sposób płatności oraz termin wydania przedmiotu umowy do posiadania.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego:

 1.  Dane Sprzedającego/Kupującego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy sprzedaży ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie ceny oraz terminu i sposobu płatności ceny (jednorazowo, w ratach – ilu i w jakiej wysokości),
 3. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania stronie kupującej,
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 5. numer księgi wieczystej,
 6. zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, z którego będzie wynikać, czy lokal jest położony na obszarze strefy rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji (URZĄD MIASTA/GMINY),
 7. zaświadczenie zarządcy/wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach,
 8. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 9. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. dane Sprzedającego/Kupującego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy sprzedaży ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie ceny oraz terminu i sposobu płatności ceny (jednorazowo, w ratach – ilu i w jakiej wysokości),
 3. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania stronie kupującej,
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 5. numer księgi wieczystej, jeżeli księga jest prowadzona
 6. zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także obejmujące informację o położeniu, powierzchni lokalu, numerze księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, z którą związane jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku, gdy księga wieczysta nie jest prowadzona,
 7. zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego będzie wynikać brak zobowiązań finansowych wobec Spółdzielni,
 8. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 9. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty i informacje wymagane do sporządzenia umowy sprzedaży działki gruntu:

 1. dane Sprzedającego/Kupującego, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli stroną umowy sprzedaży ma być osoba prawna (lub inny podmiot) – pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby,
 2. określenie ceny oraz terminu i sposobu płatności ceny (jednorazowo, w ratach – ilu i w jakiej wysokości),
 3. określenie terminu wydania przedmiotu umowy do posiadania stronie kupującej,
 4. podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia),
 5. numer księgi wieczystej,
 6. wypis z rejestry gruntów, jeżeli dla nabywanej działki gruntu będzie zakładana nowa księga wieczysta wówczas do umowy należy przedłożyć wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (STAROSTWO),
 7. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki gruntu lub zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta o jego braku (URZĄD MIASTA/GMINY),
 8. zaświadczenie Starosty, z którego będzie wynikać, czy działka gruntu objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (STAROSTWO),
 9. zaświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta, z którego będzie wynikać, czy działka gruntu jest położona na obszarze strefy rewitalizacji lub Specjalnej Strefy Rewitalizacji (URZĄD MIASTA/GMINY)
 10. zaświadczenie o braku osób zameldowanych,
 11. zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia:
  • zawsze w przypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia,
  • w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 r. w darowizny, lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy. W zależności od ujawnionego stanu faktycznego może ulec zmianie. Celem uzyskania kompletnej informacji prosimy o kontakt z Kancelarią.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  O mnie

  Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. W 2019 r. ukończyła etatową aplikację notarialną pod patronatem notariusza Jana Andrzeja Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną we Wrocławiu. Następnie zdobywała doświadczenie pracując w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy-Klimza-Ciejpa Notariusze sp. partnerska z siedzibą we Wrocławiu współpracując zarówno z klientami indywidualnymi, jak również największymi w Polsce deweloperami oraz spółkami. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z młodzieńczą energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. Ceni sobie możliwość indywidualnego podejścia do każdego klienta. Dnia 17 sierpnia 2022 r. uzyskała w drodze decyzji Ministra Sprawiedliwości powołanie na stanowisko notariusza wraz z wyznaczeniem siedziby Kancelarii w Kluczborku.

  Notariusz Dominika Szirch