+48 666 222 570
·
kancelaria@kluczbork-notariusz.pl
·
08:00-16:00 (Czw 12:00-20:00, Sob - po umówieniu się)
Umów wizytę

O mnie

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Związana z notariatem od 2014 roku. Jej wieloletnie doświadczenie oraz wiedza merytoryczna połączone z energią pozwala dokonywać czynności notarialnych w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonych usług. 

Notariusz Dominika Szirch 

Sprawy jakie zrealizujesz u notariusza

Czynności notarialne

Umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży nieruchomości (działki gruntu), lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Umowy darowizny

Umowa darowizny nieruchomości (działki gruntu), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy prawa użytkowania wieczystego dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. 

Umowy dożywocia

W umowie dożywocia właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, a nabywca w zamian za to zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub bliskiej mu osobie dożywotnie utrzymanie. Umowa, ta często stosowana jest aby uniknąć płacenia zachowku.

Poświadczenia notarialne

Notariusz sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu (tzw. „data pewna”), pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Umowy majątkowe małżeńskie (intercyza)

Małżonkowie mogą w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego wpłynąć na swoją majątkową wspólność. Taka umowa może prowadzić do rozszerzenia wspólności ustawowej (tzw. wspólność rozszerzona) lub ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo to upoważnienie dla innej osoby, do złożenia oświadczenia woli w imieniu osoby, która go udzieliła. W przypadku czynności, które muszą być przeprowadzone w formie aktu notarialnego, również pełnomocnictwo do ich dokonania musi zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Akty Poświadczenia Dziedziczenia

Dokument, sporządzany przez notariusza, który potwierdza prawa do spadku, stanowi on dowód na to, że wskazana w nim osoba lub osoby są spadkobiercą. Stwierdzenie prawa do nabycia spadku to ważna procedura, którą można przyśpieszyć, decydując się na jej rozpoczęcie u notariusza.

Testamenty

Akt, w którym spadkodawca rozporządza majątkiem na wypadek swej śmierci. Warto sporządzić testament u notariusza w formie aktu notarialnego, albowiem warto zadbać o to, aby testament był sporządzony poprawnie, nie zawierał niedomówień czy luk. W przeciwnym razie może on zostać obalony.

Spółki

U notariusza można dokonać m.in. zawarcia lub zmiany umowy/statutu spółki, podjąć uchwałę o podziale, połączeniu lub przekształceniu spółki, podjąć uchwałę o likwidacji spółki, zbyć udziały w spółkach, sporządzić protokoły zgromadzeń wspólników, protokoły z walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Skontaktuj się

Zadaj pytanie lub umówi się na wizytę w kancelarii.

  Przydatne

  Linki i adresy

  Więcej o kancelarii

  Notariusz Kluczbork

  Zapraszam Państwa do skorzystania ze świadczonych z najwyższą jakością usług Kancelarii Notarialnej, która znajduje się w Kluczborku, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 2 lok. 1 (parter budynku).

  Kancelaria usytuowana jest w bliskiej odległości od ogólnodostępnych miejsc parkingowych (m.in. parking przy Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym).

  Czynności notarialnych notariusz dokonuje w lokalu kancelarii, a także poza lokalem w innym wskazanym przez klienta miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, takie jak na przykład stan zdrowia.

  Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku, jednakże istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu czynności notarialnej, poza godzinami pracy, w tym również w sobotę.

  W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje i wyjaśnienia
  w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków
  i innych opłat.

  Zachęcam Państwa do kontaktu z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z czynnościami notarialnymi udzielane są nieodpłatnie.

  Kancelaria zapewnia sprawną, profesjonalną obsługę, szanując czas i potrzeby klientów, świadcząc usługi w sposób efektywny.